Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest prawa ręka w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, funkcja tego urządzenia wzrosło, głównie na skutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na liście ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy cel omówić o niektórych wspólnych zastosowań tudzież rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, gdy zarzewie światła jest jednorodne, to jest atrakcyjny jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże ważność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśliby chodzi o projektowanie zaś oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej zrozumieć rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, toż daje pogląd na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą pomóc w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest mrowie mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wesprzeć w pomiarze jednorodności koloru zaś skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy chwilowo kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy nieco typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od czasu rodzaju aplikacji oraz jej zastosowań. Dlatego ważne jest, ażeby odgadnąć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten gatunek urządzenia posiada stałą oś poziomą natomiast ośka pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten odmiana jest wyposażony w stałą oś pionową oraz dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, ażeby pamiętać http://www.bronicki.pl, że zarówno wersja A gdy tudzież klasa B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów typ jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii i poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten klasa charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, iż typ C jest modny jako struktury jednokolumnowe. Ten typ struktury jest utworzony, jak zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl idea biorąc, ten klasa jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej i innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe natomiast świecenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był streszczony deskrypcja zastosowań natomiast typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów artykuł pomoże Ci uzyskać w dużej mierze lepsze zrozumienie tych jednostek.

Related Post