Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, postać jest największym motorem w celu każdej firmy, żeby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd forma opieki nie może znajdować się narażone na krzywda w środku wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest ogromnie żywy i działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym postać usług medycznych staje się koniecznością, a uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pomocą organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu oraz poprawy jakości, wydajności a skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na skroś wewnętrzną ocenę obiektów a procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, natomiast dodatkowo pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, podczas gdy dodatkowo prowadzi z wykorzystaniem proces akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest poręka wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która aktualnie funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności w ciągu poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana ewentualnie licencjonowana za pośrednictwem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie przed oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przy użyciu Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości i parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami teraz stosowanymi za sprawą szpital
Analiza oraz dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników oraz dać możliwość zobowiązanie z ich strony oraz inspirować i katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym eskalacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem tudzież stronami trzecimi.
Zapewnia wiara i pełne przekonanie między pacjentów na krzyż przyrzeczenie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą bez ustanku wznosić postać opieki http://www.przyjemski.eu tudzież zapewniać kompatybilność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, dopiero przypuszczalnie pozostać podjęta werdykt o ponownym badaniu bądź cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy podejście do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, pełnia czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post