Kredytowanie szpitali jest podróżą, oraz nie celem

W obecnym scenariuszu, forma jest największym motorem w celu każdej firmy, iżby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, gdzie forma opieki nie może egzystować narażone na szwank w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest ogromnie energiczny natomiast działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym forma usług medycznych staje się koniecznością, a akredytacja jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przy użyciu organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu oraz poprawy jakości, wydajności natomiast skuteczności. Technecon Healthcare, jako konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów zaś procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i także pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, podczas gdy również prowadzi za pomocą bieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych a skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto prawdopodobnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która chwilowo funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana albo licencjonowana przy użyciu odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie nim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przez Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów i standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości zaś parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami w tym momencie stosowanymi dzięki szpital
Analiza tudzież specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników a zapewnić ślubowanie z ich strony i animować a katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym intensyfikacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza zagrożenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem i stronami trzecimi.
Zapewnia ufność i pełne przekonanie między pacjentów na skroś przyrzeczenie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą ciągle wznosić forma opieki http://www.przyjemski.eu i gwarantować kompatybilność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, iż dana placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie wcześniej być może zostać podjęta werdykt o ponownym badaniu czy też cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy podejście do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, ogół czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post