Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI tudzież czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które nierzadko pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą całokształt przeznaczony wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za pośrednictwem rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, jednakowo podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ściśle mówiąc gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej tudzież częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez odbiornik EMI bądź analizator widma.

Co owo jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane dzięki aparat elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie i ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ranga na tok strategia EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest podobnie jak przewodzony, jak zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby wykonywać testy EMI?

Istnieje mrowie czynników, które powodują, iż procedura EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna rafa w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i że gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, albowiem zasilacze służą dość jako „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz materia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce dolny niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post