Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI oraz czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą całość planowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane a przewodzone emisje generowane za sprawą ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, równie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, nie inaczej kiedy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI lub analizator widma.

Co owo jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwie rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pomocą instrument elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo umiejętność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie zaś ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają waga na przebieg sposób EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest tak jak przewodzony, jak zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby uzyskiwać testy EMI?

Istnieje mnogość czynników, które powodują, iż postępowanie EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna ambaras w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież że gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, skoro zasilacze służą dość jak „posłaniec” aniżeli zarzewie problemów EMC.

Pozostaje coraz idea kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wysoce http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze niższy aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post