Urządzenia spawalnicze

Jest to proces spawania łukowego, w którym koalescencja jest wytwarzana dzięki podgrzewanie materiału wewnątrz pomocą łuku elektrycznego padającego między elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Poniżej znajduje się nieco informacji na rzecz różnych www.karmowski.pl typów urządzeń aż do spawania a cięcia. Elektrody używane w tym procesie są wykonane z wolframu względnie wolframu toriowanego. Elektrody wolframowe toriowane są chłodniejsze aniżeli zwykłe elektrody wolframowe a utrzymują kwadratowe końce łuku, lecz są droższe.

Gaz osłonowy:
Gaz ochronny (argon, hel, azot, dwutlenek węgla względnie mieszanka gazów itp.) jest używany w celu uniknięcia gnój atmosferycznego stopionego jeziorka spawalniczego. Gaz indyferentny osłania kompletny domena spoiny nim działaniem atmosfery, eliminując potrzebę stosowania topnika. Najczęściej stosowanym gazem obojętnym jest argon, przecież www.drozdzowski.pl jest dozwolone również pohulać helu względnie mieszaniny tych dwóch gazów. W razie potrzeby jest dozwolone nałożyć metalu wypełniającego.
Dostępne w handlu gatunki gazu stosowane aż do spawania mają czystość 99,9%. Argon jest o 0,38% cięższy od momentu powietrza a o tyle o ile 10 manto cięższy od chwili helu. Oba gazy jonizują się, gdy znajdują się w łuku elektrycznym. Oznacza to, że atomy gazu tracą punkt programu swoich elektronów, które mają towar ujemny. Te niezrównoważone atomy gazu, zwane jonami dodatnimi, mają teraz www.doroszuk.pl towar pozytywny natomiast są przyciągane aż do ujemnego bieguna łuku elektrycznego.

Biegunowość spawania TIG:
Źródłem prądu przypuszczalnie znajdować się nurt bezwzględny czy też zmienny, w związki od chwili zastosowania. Łuk o prostej polaryzacji prądu stałego jest praktyczny w przypadku metali innych aniżeli aluminium oraz magnez, w tym stopów miedzi, żeliwa, stali natomiast stali nierdzewnej. Zapewnia on dobrą koncentrację ciepła zaś tworzy spoiny, które są głębokie i wąskie. Szybkość spawania jest wysoka, zaś odkształcenia metalu rodzimego są mniejsze. Odwrotna biegunowość prądu stałego nie jest powszechnie stosowana, ponieważ wytwarza płytkie natomiast szerokie spoiny. Łuk prądu przemiennego jest stosowany do spawania aluminium, magnezu, żeliwa i wielu innych metali. Przeniki w łuku prądu przemiennego znajdują się w połowie wartościowy pośrodku przetopem uzyskiwanym w sąsiedztwie zastosowaniu polaryzacji bezpośredniej prądu stałego oraz polaryzacji odwrotnej prądu stałego.

Proces www.jedral.pl spawania TIG:
W procesie spawania TIG aż do zajarzenia łuku często stosuje się bieg o wysokiej częstotliwości i wysokim napięciu (100 kHz do 2 MHz, 2000 V) zaś niskim natężeniu. Ma to na celu uniknięcie brud elektrody w przypadku, jak arkada jest inicjowany za pomocą draka z materiałem spawanym. Gdy resztka elektrody znajdzie się w odległości odkąd 3 aż do 2 mm od materiału spawanego, iskra przeskakuje przez szczelinę powietrzną pomiędzy elektrodą natomiast materiałem spawanym. Następuje jonizacja drogi powietrza www.legowik.pl a powstaje arkada elektryczny.

Nałożony bieg wysokiej częstotliwości powoduje przeskok iskry dzięki szczelinę między elektrodą zaś obrabianym przedmiotem. Jeżeli geneza wysokiej częstotliwości nie jest dostępne, łuk wolno zapoczątkować przy użyciu rozruch od chwili podstaw, używając miedzianej krótki zaczepowej, iżby zniżyć skażenie elektrody.

Related Post